Foto vd week

Foto van de week
  • Omega Haasje over?
  • Catherine Zo, en nu er als een haas va..

 Recente forumtopics

 Tagcloud

22-10-`14
08:48 uur
0 reacties
reageer
Ds. J.A.C. Olie sprak op 18 oktober bij de stichting Jij daar! in Kampen over het onderwerp 'Ik wil wel, maar...'  | VIDEO | / lees verder
23-10-`14
08:45 uur
0 reacties
reageer
“Ons kennen is wel ten dele, maar de gedeeltelijke kennis die we hebben is wel ware kennis”, aldus Arie Geelhoed op zijn persoonlijke website. “God kennen betekent dat we allerlei dingen van Hem weten, maar het is meer dan dat. / lees verder
24-10-`14
12:50 uur
0 reacties
reageer
Is er verschil in strafmaat? In Lukas 12 vers 47-48 zegt Jezus: “Die dienstknecht, die de wil van zijn heer geweten heeft en niet volgens zijn wil gedaan heeft, zal met vele slagen geslagen worden. Maar die hem niet geweten heeft en gedaan heeft dingen die slagen waardig zijn, die zal met weinig slagen geslagen worden.” / lees verder
20-10-`14
08:56 uur
1 reacties
reageer
De projectgroep “Ben ik wel uitverkoren” presenteert op gezinsbeurs Wegwijs in Rotterdam deze week de vierde druk van de zogenoemde Bijbelstudiebrochure. Tijdens de beursweek zal de nieuwste versie aan beursbezoekers worden overhandigd. Een jongereneditie van de brochure werd eerder huis- aan- huis verspreid in diverse plaatsen in de Bijbelgordel. / lees verder
21-10-`14
12:27 uur
5 reacties
reageer
Nog niet zo lang geleden begon een predikant uit de rechterflank van onze achterban zijn lezing op een jongerenavond met de woorden: “Jij schijnheilige refo.” Het werd doodstil in de zaal. Ademloos werd er geluisterd naar de boodschap die als doel had door geloof en bekering radicaal een eind te maken aan de hypocriete vroomheid van veel jeugd en ouders in onze kerken.  / lees verder
24-10-`14
09:16 uur
2 reacties
reageer
Ik heb een paar vragen over het christelijk geloof. Ik ben zelf christelijk opgevoed, maar zet nu mijn vraagtekens bij het christelijke geloof. Graag stel ik u een paar vragen m.b.t. evolutie. ?Als eerste: in welke volgorde is volgens u de aarde geschapen? Volgens Gen. 1 worden eerst de planten geschapen en daarna de mens. Volgens Gen. 2 wordt eerst de mens geschapen, daarna de planten. Een wezenlijk verschil lijkt me, als dit de basis moet zijn waarop het geloof gebaseerd wordt. Hoe... / lees verder
11-10-`14
14:45 uur
0 reacties
reageer
SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) is deze week een campagne gestart om gebruikte usb-sticks in te zamelen voor Noord-Korea. De sticks worden ingezet om het Evangelie te verspreiden in dit gesloten en antichristelijke land. / lees verder
11-10-`14
14:59 uur
2 reacties
reageer
Hij moet nu al heel oud zijn. Vóór zijn verhuizing naar een ander deel van Nederland was hij al een tijd emerituspredikant. Af en toe preekte hij bij ons in de kerk. Eén keer herinner ik me nog heel goed. Hij vroeg zich af waarom er toch zo weinig over de vriendelijkheid werd gepreekt. De gewone vriendelijkheid in de dagelijkse omgang met de medemens was in zijn ogen immers een belangrijke christelijke deugd, een kernwaarde. Bravo, dacht ik in mijn bankje, driemaal bravo voor deze man! / lees verder
24-10-`14
07:54 uur
9 reacties
reageer
Mijn ouders zijn van mening dat alleen mensen uit PKN (GB), HHK, GG, OGG en GGiN bekeerd kunnen zijn, omdat een ander kerkverband de juiste boodschap niet laat horen als je God echt kent. Ik heb het hier best moeilijk mee, omdat ik zelf in de veronderstelling ben/was dat God in alle kerken kinderen heeft en wij niet de enigen zijn die de waarheid in pacht hebben. Ik kan niet zomaar geloven dat alle mensen die niet in bovengenoemde kerkverbanden zitten verloren gaan. Zou u helderheid kunnen... / lees verder
08-10-`14
12:16 uur
0 reacties
reageer
Twee evangelische christenen uit Enschede hebben een filmpje gemaakt met daarin een 'boodschap voor de wereld'. Met het filmpje willen ze Arabische christenen bemoedigen.
| VIDEO | / lees verder
16-10-`14
13:09 uur
0 reacties
reageer
Behalve dat we in de media de krijgsverrichtingen van de Alliantie tegen ISIS dagelijks kunnen volgen, lezen we ook elke dag beschouwingen over hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Hoe is het ontstaan? Wat is de bron? Waarom hebben zo weinig mensen het zien aankomen? Niet slecht om daar over na te denken en wij hebben er de gelegenheid voor. Aan het front missen ze die luxe, daar moeten ze zien te overleven. / lees verder
23-10-`14
16:33 uur
0 reacties
reageer
Momenteel heb ik nogal moeite met het geloof. Ik twijfel er niet aan dat God bestaat en zal oordelen en ik geloof ook het evangelie van Jezus Christus. De geloofsbelijdenis roept geen weerstand op. Maar ik heb zo weinig verlangen om Hem te zoeken. Ja, ik ga naar de kerk, één keertje op de zondag (voor de tweede keer vind ik al meestal een excuus). Ik ga af en toe naar de bijbelkring, ik heb christelijke vrienden. Maar persoonlijk Hem in mijn binnenkamer zoeken? Geen enkel... / lees verder
 
Volg ons
Facebook
Google+
Youtube
Twitter
RSS-feed Vragenrubriek
Mail Refoweb


Like ons op Facebook - het beste van Refoweb in je tijdlijn

Powered By EXEIdeas